بوش های کششی

بوش های کششی | Tensile bushes

از بوش های کششی برای بلبرینگ هایی استفاده می شود که نیاز به نصب صحیح داشته بلبرینگ هایی که دارای سوراخ داخلی مخروطی هستند به واسطه ی مهره ی قفلی و بوش کششی بر روی شافت نصب خواهند شد . بوشهای کششی با لایه ی محافظتی روکش شده اند

اکثر بوشهای کششی دارای سوراخ هایی هستند که روانکاری از آن طریق انجام خواهد گرفت . این نوع بوشهایی که دارای سوراح روغن کاری هستند را با پسوند AOH علامت گذاری می کنند . اصولا بوشهای کششی که دارای قطر داخلی 20 سانتیمتر و یا بزرگتر هستند دارای سوراخ روانکاری می باشند .

اصولا شیب سطح خارجی بوش های کشش 1/12 می باشد

بوش های کششی
در برخی موارد شیب سطح خارجی بوشهای کششی 30/1 است